Pracownia Ochrony Środowiska Henryk Roszman

Roszman.pl

Zmień wersję językową - jeszcze niedostępne Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Skontaktuj się

Telefon komórkowy:0 601 654 358
Telefon st. (dom):058 572 02 70
Telefon/fax (praca):058 735 11 66
E-mail:henros@roszman.pl
Zadzwoń do mnie

Uprawnienia

 • Rzeczoznawca z listy Ministra Ochrony Środowiska,
  Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie ochrony
  powierzchni - nr 970/93
 • Biegły z listy MOŚ,ZNiL w zakresie sporządzania ocen
  ddziaływania na środowisko - nr 1009/98,
 • Biegły z listy MOŚiZNiL w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko - nr 1010/98,
 • Biegły Wojewody Pomorskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko - nr 034/2000.

Doświadczenie zawodowe jest potwierdzone m. in. nagrodami za pracę w zespołach badawczych:

 • Nagroda zespołowa Ministra Administracji i Planowania Przestrzennego: 1983
 • Nagroda zespołowa Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: 1990.
 • Nagroda zespołowa Dyrektora Naczelnego Instytutu Ochrony Środowiska: 1983, 1984, 1989, 1990, 1995, 1997
Copyright © Roszman.pl Odwiedzin: 594767