Pracownia Ochrony Środowiska Henryk Roszman

Roszman.pl

Zmień wersję językową - jeszcze niedostępne Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Skontaktuj się

Telefon komórkowy:0 601 654 358
Telefon st. (dom):058 572 02 70
Telefon/fax (praca):058 735 11 66
E-mail:henros@roszman.pl
Zadzwoń do mnie

Zakres usług

 • Opracowania ekofizjograficzne dla potrzeb planowania przestrzennego,
 • prognozy wpływu na środowisko ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
 • analizy przedprojektowe uwarunkowań środowiskowych (przyrodniczych i krajobrazowych) zainwestowania,
 • raporty o oddziaływaniu na środowisko projektowanych przedsięwzięć,
 • przeglądy ekologiczne istniejących obiektów,
 • dokumentacje do pozwoleń zintegrowanych,
 • dokumentowanie źródeł i form degradacji środowiska,
 • oceny szkód przyrodniczych,
 • projekty rekultywacji terenów zdegradowanych,
 • projekty zagospodarowania terenów zieleni i rekreacji,
 • inwentaryzacje i dokumentacje obszarów cennych przyrodniczo.
Copyright © Roszman.pl Odwiedzin: 594769